รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้าย การโอนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้าย การโอนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา และการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ดาวน์โหลดเอกสาร

01-ประกาศ
02-รายละเอียดตัวชี้วัด
03-หลักเกณฑ์การย้าย
04-หลักเกณฑ์การโอน

[pdf-embedder url=\\\”https://web.udn1.go.th/wp-content/uploads/2024/01/01-ประกาศรับสมัครฯ.pdf\\\”]