การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย และการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสระยาภรณ์ชั้นสายสะพายฯ

การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย และการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสระยาภรณ์ชั้นสายสะพายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 และประจำปี 2566

[pdf-embedder url=\\\”https://web.udn1.go.th/wp-content/uploads/2023/12/แจ้งการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์-ชั้นสาย.pdf\\\” title=\\\”แจ้งการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสาย\\\”]