เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางณภัสนันท์ สมพอง

\\\"\\\"

[pdf-embedder url=\\\”https://web.udn1.go.th/wp-content/uploads/2022/09/2-บทคัดย่อ.-ประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนา.pdf\\\” title=\\\”2 บทคัดย่อ. (ประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนา\\\”]

[pdf-embedder url=\\\”https://web.udn1.go.th/wp-content/uploads/2022/09/2-บทคัดย่อ.-วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบร.pdf\\\” title=\\\”2 บทคัดย่อ. วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบร\\\”]