รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

[pdf-embedder url=\\\”https://web.udn1.go.th/wp-content/uploads/2022/08/งบทดลองสิงหาคม65.pdf\\\”]

[pdf-embedder url=\\\”https://web.udn1.go.th/wp-content/uploads/2022/07/รายงานงบทดลอง-กค-65.pdf\\\” title=\\\”รายงานงบทดลอง กค 65\\\”]

[pdf-embedder url=\\\”https://web.udn1.go.th/wp-content/uploads/2022/06/งบทดลอง-มิ.ย.2565.pdf\\\” title=\\\”งบทดลอง มิ.ย.2565\\\”]

[pdf-embedder url=\\\”https://web.udn1.go.th/wp-content/uploads/2022/04/งบทดลอง-พ.ค.65.pdf\\\” title=\\\”งบทดลอง พ.ค.65\\\”]
[pdf-embedder url=\\\”https://web.udn1.go.th/wp-content/uploads/2022/04/งบทดลองเม.ย.65.pdf\\\”]
[pdf-embedder url=\\\”https://web.udn1.go.th/wp-content/uploads/2022/03/งบทดลองเดือนมีนาคม2565.pdf\\\”]
[pdf-embedder url=\\\”https://web.udn1.go.th/wp-content/uploads/2022/02/งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์-2565.pdf\\\” title=\\\”งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2565\\\”]
[pdf-embedder url=\\\”https://web.udn1.go.th/wp-content/uploads/2022/01/งบทดลองเดือนมกราคม2565.pdf\\\”]
[pdf-embedder url=\\\”https://web.udn1.go.th/wp-content/uploads/2021/12/รายงานงบทดลองเดือนธันวาคม-2564.pdf\\\” title=\\\”รายงานงบทดลองเดือนธันวาคม 2564\\\”]
[pdf-embedder url=\\\”https://web.udn1.go.th/wp-content/uploads/2021/11/รายงานงบทดลองเดือนพฤศจิกายน-2564.pdf\\\” title=\\\”รายงานงบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2564\\\”]
[pdf-embedder url=\\\”https://web.udn1.go.th/wp-content/uploads/2021/09/งบทดลองงวดที-1-ตุลาคม-2564.pdf\\\” title=\\\”งบทดลองงวดที 1 (ตุลาคม 2564)\\\”]
[pdf-embedder url=\\\”https://web.udn1.go.th/wp-content/uploads/2021/09/งบทดลอง-งวดที่-12-กันยายน-2564.pdf\\\” title=\\\”งบทดลอง งวดที่ 12 (กันยายน 2564)\\\”]
[pdf-embedder url=\\\”https://web.udn1.go.th/wp-content/uploads/2021/07/งบทดลอง-งวดที่-11สิงหาคม-2564.pdf\\\” title=\\\”งบทดลอง งวดที่ 11(สิงหาคม 2564)\\\”]
[pdf-embedder url=\\\”https://web.udn1.go.th/wp-content/uploads/2021/09/งบทดลอง-งวดที่-10-กรกฎาคม-2564.pdf\\\” title=\\\”งบทดลอง งวดที่ 10 (กรกฎาคม 2564)\\\”]
[pdf-embedder url=\\\”https://web.udn1.go.th/wp-content/uploads/2021/09/งบทดลอง-งวดที่-9-มิถุนายน-2564.pdf\\\” title=\\\”งบทดลอง งวดที่ 9 (มิถุนายน 2564)\\\”]
[pdf-embedder url=\\\”https://web.udn1.go.th/wp-content/uploads/2021/09/งบทดลอง-งวดที่-8-พฤษภาคม-2564.pdf\\\” title=\\\”งบทดลอง งวดที่ 8 (พฤษภาคม 2564)\\\”]
[pdf-embedder url=\\\”https://web.udn1.go.th/wp-content/uploads/2021/09/งบทดลอง-งวดที่-7-เมษายน-2564.pdf\\\” title=\\\”งบทดลอง งวดที่ 7 (เมษายน 2564)\\\”]
[pdf-embedder url=\\\”https://web.udn1.go.th/wp-content/uploads/2021/09/งบทดลอง-งวดที่-6-มีนาคม-2564.pdf\\\” title=\\\”งบทดลอง งวดที่ 6 (มีนาคม 2564)\\\”]
[pdf-embedder url=\\\”https://web.udn1.go.th/wp-content/uploads/2021/09/งบทดลอง-งวดที่-5-กุมภาพันธ์-2564.pdf\\\” title=\\\”งบทดลอง งวดที่ 5 (กุมภาพันธ์ 2564)\\\”]
[pdf-embedder url=\\\”https://web.udn1.go.th/wp-content/uploads/2021/09/งบทดลอง-งวดที่-4-มกราคม-2564.pdf\\\” title=\\\”งบทดลอง งวดที่ 4 (มกราคม 2564)\\\”]
[pdf-embedder url=\\\”https://web.udn1.go.th/wp-content/uploads/2021/09/งบทดลอง-งวดที่-3-ธันวาคม-2563.pdf\\\” title=\\\”งบทดลอง งวดที่ 3 (ธันวาคม 2563)\\\”]
[pdf-embedder url=\\\”https://web.udn1.go.th/wp-content/uploads/2021/09/งบทดลอง-งวดที่-2-พฤศจิกายน-2563.pdf\\\” title=\\\”งบทดลอง งวดที่ 2 (พฤศจิกายน 2563)\\\”]
[pdf-embedder url=\\\”https://web.udn1.go.th/wp-content/uploads/2021/09/งบทดลอง-งวดที่-1-ตุลาคม-2563.pdf\\\” title=\\\”งบทดลอง งวดที่ 1 (ตุลาคม 2563)\\\”]